תנאי שימוש | Term and Conditions

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר אך מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד.

קרא בעיון את הסכם הרישיון שלהלן. על ידי הביקור באתר זה ורכישת התכנים שלנו אתה מקבל עליך ומסכים להיות מחויב להסכם רישיון וזה תנאיו. אם אינך מסכים לרישיון זה, אנו מבקשים ממך בבקשה לעזוב את אתר זה.

מסמך זה מהווה את התנאים לשימוש בכל התוכן המוצג באתר וכל הדפים, העמודים, והפוסטים כולל דומייני משנה וכל התכנים (להלן: "התכנים") המוצגים בו.

על פי תנאים אילו, “התכנים” כוללים מידע כמו : תוכן כתוב טקסט מילולי בעברית או באנגלית, אודיו , וידאו, גרפיקה ועיצוב, תמונות, מסמכים למיניהם.

בשימוש ובהרשמה לאתר ובכלל זה התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים מתוכו הנך מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

אי הסכמה מצדך לתנאים אלו תמנע את גישתך לתוכן המועבר לתכנים שבאתר.

הנהלת האתר רשאית להפסיק את הפעילות שלך באתר, ולחסום ולבטל את הגישה שלך בעתיד ו / או לבקש סיוע נוסף כגון בנסיבות של שימוש לרעה ללא הודעה מוקדמת .

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל זמן שתמצא לנכון. וייכנס לתוקף מיד עם פרסום ההסכם תנאים מחודש.

מוטלת עליך האחריות לסקור את הסכם תנאים זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים בנוגע לזכות הגישה שלך לאתר בפרט ולתכנים ובכלל.

שימושך והרשמתך לאתר ייחשבו כשם שאתה מסכים בהחלט לתנאי השימוש.

אנו מקווים שתהנה בשימוש באתר.

 1. תנאים

התנאים הבאים חלים על כל שימוש באתר WPCLUB וכל התוכן, שירותים ומוצרים אשר זמינים דרך האתר (בכללי, "אתר האינטרנט") . האתר הינו בבעלות פרטית ומלאה ומופעל על ידי שלגר בניית אתרים. האתר המוצע כפוף לקבלתך, ללא שינוי של התנאים הכלולים במסמך זה וכל כללי ההפעלה האחרים , המדיניות (כולל , ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות של WPCLUB ) ונהלים שעשויים להתפרסם מעת לעת על זה אתר על ידי שלגר (להלן, "ההסכם").

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני הגישה או שימוש באתר . באמצעות גישה או שימוש בכל חלק מאתר אינטרנט זה , אתה מסכים להיות מחויב על ידי התנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים לכל התנאים של הסכם זה , אינך מוסכם לגלוש באתר אינטרנט זה או להשתמש בכל שירות שלו . אם התנאים אלה נחשבים כהצעה על ידי wpclub , הקבלה מוגבלת באופן מפורש לתנאים אלה . החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים ודיני סימני מסחר.

2. תיאור השירות

WPCLUB מספק למשתמשים גישה לאוסף של משאבים, הכוללים כלים שונים, חומרי הדרכה ותכנים לימודיים באמצעות רשת של נכסים אינטרנטיים שניתן לגשת אליהם דרך כל מדיום או מכשיר הידוע כיום או יפותח בעתיד לגישה לאינטרנט (להלן, "השירות").

אתה גם מבין ומסכים כי השירות עשוי לכלול פרסומות או שירותים של צד ג' המצריכים רכישה נפרדת נוספת ושפרסומות או מוצרים אלה נחוצים ל- WPCLUB על מנת לספק את השירות. אתה גם מבין ומסכים כי השירות עשוי לכלול תקשורת מסוימת מ WPCLUB , כגון הודעות שירות , הודעות מנהלתיות, ועלון(ים), ושתקשורת אלה נחשבות לחלק מהחברות/מנוי שלך.

אלא אם צוין אחרת במפורש, כל תכונות חדשות שמשפרות את השירות הנוכחי, הכולל גם מאפייני WPCLUB חדשים, תהיינה כפופות לתנאי השירות הנ"ל .

אתה מבין ומסכים כי השירות מסופק "כמו שהוא"  וWPCLUB  שאינו נוטל אחריות על העמידה בזמנים, מחיקה של תכנים, אי - משלוח או כישלון לאחסן כל סוג תקשורת של משתמש או הגדרות של התאמה אישית כלשהי. אתה אחראי לקבלת גישה לשירות על ידי חיבור אינטרנט מתאים, וגישה זו עשויה להיות כרוכה בתשלום של צד שלישי מטעמך (כגון ספק שירותי אינטרנט או חיובי זמן אוויר) . אתה אחראי על תשלומים אלה. בנוסף, עליך לספק ואתה אחראי לכל הציוד הדרוש כדי לגשת לשירות.

3. חובות הרישום

בתמורה לשימוש שלך בשירות, אתה מאשר שאתה בגיל חוקי ליצירת הסכם מחייב והנך רשאי לקבל שירותים לפי חוקי ישראל או כל רשות שיפוטית אחרת. כמו כן אתה מסכים: (א) לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך כפי שתתבקש על ידי טפסי הרישום ("נתוני הרישום") ו (ב) להקפיד על עדכון של נתוני הרישום כדי לשמור אותם נכונים, מדויקים , מעודכנים ומלאים. אם אתה מספק כל מידע שאינו אמת, אינו מדויק, לא עדכני או לא שלם, או שיש ל WPCLUB יסוד סביר לחשוד שמידע כזה הוא לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש ל WPCLUB את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי של השירות (או כל חלק ממנו).

4. חשבון משתמש, סיסמא ואבטחה

אתה תיצור שם משתמש סיסמא וחשבון משתמש עם סיום תהליך הרישום של השירות. אתה אחראי לשמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילות המתבצעת בסיסמא או בחשבון שלך. אין להעביר  את שם המשתמש או הסיסמא שברשותך לשום גורם אחר ללא אישור מפורש של WPCLUB .  אתה מסכים (א) להודיע באופן מיידי ל WPCLUB על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון או כל הפרה אחרת של אבטחה, וכן (ב) להבטיח כי אתה יוצא מהחשבון שלך בסוף כל מפגש.  WPCLUB לא יכול ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הנובע מהכישלון שלך.

הנך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא האישיים שלך ולמנוע בהם שימוש לרעה.

הנהלת האתר רשאית, שלא לאפשר לך גישה לשירות המצריך רישום על פי שיקול דעתה המוחלט.

בנוסף, רשאית הנהלת האתר לבטל את הרשמתך לאתר, או לחסום את אפשרות הגישה אליו, במקרים הבאים:

במידה ומסרת במתכוון פרטים שגויים; במידה וביצעת מעשה פוגע או עלול לפגוע בשירות כולל מעשים בלתי חוקיים. במידה והפרת את תנאי הסכם זה.

5. תשלום וחידוש מנוי.

תנאים כלליים

על ידי בחירת מוצר או שירות, אתה מסכים לשלם ל WPCLUB תשלום דמי מנוי חד פעמי ו / או דמי מנוי חודשים או שנתיים או תקופתיים (תנאי תשלום נוספים עשויים להיכלל בתקשורת אחרת). דמי מנוי יחויבו על בסיס תשלום מראש ביום שתירשם או כאשר תשדרג ויכסה את השימוש בשירות זה לתקופה מנוי חודשית או שנתית או תקופתית בהתאם לחבילת השירות שבחרת. תשלומים אינם ניתנים להחזרה לאחר 30 ימים.

חידוש אוטומטי

אלא אם תודיע לפני תום תקופת המנוי הרלוונטי שברצונך לבטל מנוי, המנוי שלך יחודש אוטומטית ואתה מאשר לנו לאסוף את דמי מנויים שנתי או חודשיים או תקופתי אחר עבור מנוי כזה (כמו גם כל המיסים) באמצעות כל כרטיס אשראי או מנגנון תשלום אחר שיש לנו עבור הרישום שלך. ניתן לבטל הזמנות בכל עת על ידי הגשת בקשתך לWPCLUB בכתב, או דרך חשבון הפייפל שלך.

6. שירותים

עמלות ותשלומים

על ידי הרשמה לחשבון המשתמש אתה מסכים לשלם ל WPCLUB דמי פתיחת חשבון  ודמיי מנוי חוזרים ונשנים(במידה והשירות שבחרת מחייב זאת). עמלות החיוב יחויבו מראש וכתנאי לשימוש בשירותים שלך . WPCLUB שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התשלום והעמלות החודשיות בהודעה מוקדמת על שלושים (30) ימים בכתב אליך. ניתן לבטל שירותים בדמי מנוי על בסיס תקופתי על ידך בכל עת על ידי לחיצה על הקישור בדף הפרופיל שלך, או הגשת הודעה בכתב ל WPCLUB, או דרך חשבון הפייפל שלך.

תמיכה

חבילות מוצרים מסויימות כוללות גישה לתמיכה באמצעות אתר החברים בלבד ואתר התמיכה היעודי. "תמיכה" פירושו היכולת ליצור בקשות לקבלת סיוע תמיכה טכנית באמצעות אתר התמיכה בכל עת (במאמצים סבירים על ידי WPCLUB להגיב בתוך 3-5 ימי עסקים) בנוגע לשימוש בשירותי WPCLUB. כל התמיכה תינתן בהתאם לנהלים  ומדיניות התמיכה הסטנדרטיים של WPCLUB.

WPCLUB אינו מחויב לספק תמיכה טכנית מכל סוג שהוא לחברים בחבליות מנוי שאינן תומכות בכך אלא אם כן צוין כך במפורש

7. שימוש ברישיון

הסכם זה מעניק רשות להציג באופן זמני את החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של WPCLUB לצפייה אישית ולא מסחרית חולפת בלבד. זהו מתן רישיון, לא העברה של כותר, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

לשנות או להעתיק את החומרים; להוריד את סרטוני הוידאו למחשבך האישי, להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, מצגות ציבוריות (מסחרית או לא מסחרית); ניסיון להנדס לאחור כל תוכנה הנכללת באתר האינטרנט של WPCLUB; להסיר כל סימן זכויות יוצרים או סימונים קניינים אחרים מן החומרים; או להעביר את החומרים לאדם אחר או לעשות שימוש באתר "מראה" ובכל שרת אחר.

פרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורשת לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.

שימוש לרעה: אתה נדרש להודיע לWPCLUB - , מידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה יודע על שימוש לא מורשה בחשבון שלך.

מבלי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת על פי הסכם זה, הנהלת האתר לא תהא אחראית למקרים בהם לא כובדו כללי האבטחה הנ"ל ולא תהיה מסוגלת להגיש לך סיוע לך בצורה כלשהיא אם לא תיישם את כללי האבטחה שלה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר כל המגבלות הללו ועשויי להסתיים על ידי WPCLUB בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיומו של רישיון זה, עליך להשמיד ולמחוק כל חומר שהורד ונמצא ברשותך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

8. כתב ויתור

חומר ההדרכה  באתר האינטרנט של WPCLUB ניתן "כפי שהוא". WPCLUB אינה נותן אחריות, לא מפורשת ולא מרומזת, ובזאת מתנערת ושוללת כל אחריות אחרת, משימוש שלך בתכני האתר, יתר על כן, WPCLUB אינו מתחייב או מבטיח דבר בנוגע לדיוק, השגת תוצאות דומות, או האמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט  שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים כאלה או על כל אתרים המקושרים לאתר זה.

9. הגבלות

בשום מקרה לא תשא WPCLUB או ספקיה באחריות לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזקים בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית זו או אחרת) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט של WPCLUB , גם אם WPCLUB או נציג מורשה מטעם WPCLUB קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה.

10. תיקונים ותקלות

החומרים המופיעים באתר האינטרנט של WPCLUB יכולים לכלול טעויות טכניות, שגיאות דפוס, או צילום. WPCLUB אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה יהיו מדויקים, מלאים, או עדכניים. WPCLUB עשוי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עם זאת WPCLUB אינה עושה כל התחייבות לעדכן את החומרים.

11. לינקים

WPCLUB לא בדק או סקר את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינו אחראי לתוכן של כל אתר מקושר כזה. ההכללה של קישורים אלו אינה מצביעה או מעידה על תמיכה מצדWPCLUB  באותו אתר. שימוש של כל אתר אינטרנט מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

12. מידע על סימני מסחר

כל לוגו, המוצרים, ושמות השירותים הקשורים לתנאי שירות אלה הם סימנים מסחריים של WPCLUB . אתה מסכים שלא להציג או להשתמש בסימני מסחר אילו בכל דרך ללא רשות בכתב ומראש.

13. שינויים בתנאי שימוש

WPCLUB עשוי לשנות תנאי שימוש באתר האינטרנט בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית והעדכנית של תנאים והגבלות אלה של שימוש באתר.

14. שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז טבריה.